dimarts, 27 de setembre de 2016

El redisseny dels espais d’E/A

Avui dia vivim en una era digital que permet millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes i el d’ensenyament dels professors. No obstant això, les aules actuals encara mantenen un mobiliari tradicional (pupitres, pissarra...), fent així que no aprofitem tots els avantatges que ens ofereix la tecnología.

Pel que fa al mobiliari, hauria d’haver cadires i taules ajustables a la altura per evitar problemes lumbars i garantir més comoditat, assegurant així un major rendiment de l’alumnat. A més, s’haurien d’habilitar més endolls per tal de poder carregar quan sigui necessari els nostres dispositius (ordinadors portàtils, telèfons mòbils, tablets, etc.).
D’altra banda, la llum també té un paper fonamental en l’ambient de l’aula. Amb la utilització de dispositius tecnològics exposem moltes hores els nostres ulls a les pantalles, per això el més convenient és una correcta il·luminació. Tant com si l’aula es més petita com si es més gran, l’espai necessita una bona distribució d’aquesta llum que permeti la millor visibilitat per a tothom.

La tecnologia és una eina més que facilita i potència el procés d’aprenentatge i que per aquest mateix motiu el redisseny dels espais d’E/A també ha de convertir-se en un altre gran facilitador de l’aprenentatge i l’ensenyament.
En l’enllaç següent trobareu información molt interessant sobre el redisseny dels espais d’E/A:


                                      
El rol de l'alumne


Actualment ens trobem al segle XXI i, per tant, en aquesta era digital els alumnes han de tenir una mentalitat molt diferent de la que podrien haver tingut els seus pares. Els estudiants d'avui dia tenen un rol diferent. Les classes no només les imparteix el professor i l'alumne escolta o pren apunts, ara l'alumne ha de tenir un grau d'implicació més elevat gràcies als nous mètodes d'aprenentatge abans mencionats amb unes classes més didàctiques.

Un bon alumne d'aquesta època ha de ser capaç d'utilitzar amb facilitat les noves eines que tenen i adquirir nous coneixements amb elles. Han d'innovar a l'hora de fer treballs amb tots els recursos com els blogs, les intranets i totes les fonts d'informació que poden trobar a la xarxa per assimilar aquesta informació i, fins i tot, ser capaços en alguns casos de ser ells qui donen la lliçó. Han de ser com una esponja i absorbir els coneixements per poder-los transmetre als seus companys. Per tant, un bon alumne de l'actualitat ha de ser creatiu.

En el següent enllaç trobareu una información més extensa i detallada sobre el rol del alumne a l'aula:


Noves metodologies i formes d’aprenentatge

Vivim en una època on la tecnologia té molt de pes en la nostra vida quotidiana, ja que utilitzem constantment eines digitals que ens faciliten les nostres tasques. Ha aportat a l'ensenyament un gran nombre de recursos virtuals. Un exemple que coneixem a escala general és el Moodle. Gràcies a aquesta aplicació  els docents, per exemple, poden penjar recursos de suport per a què l'alumnat millori el seu rendiment acadèmic. 

Altres metodologies més innovadores són:


El flipped Classroom: "la classe invertida" Consisteix a demanar els estudiants que la part més teòrica de l'assignatura és faci a casa mentre que les hores de classe s'aprofitin per realitzar treballs més pràctics que requereixen més participació.


mLearning: "aprenentatge electrònic mòbil" és un mètode d'ensenyament que consisteix a utilitzar els mòbils, iPad, tauletes, etc. per aprendre.


Game-based: "aprendre amb jocs" consisteix en adquirir nous ensenyaments a través de jocs.


learning: "aprenentatge electrònic" és un procés d'aprenentatge que es realitza a través d'Internet, caracteritzats per una separació física entre professorat i estudiants, però junts a través de la xarxa.


Mons virtuals: consisteix en la unió de la vida real i la vida fictícia. Un exemple dels móns virtuals serien els "sims" o el "pokemon go".

l'ABP: "Aprenentatge basat en problemes" és una metodologia d'aprenentatge en la qual es planteja un problema o una situació problemàtica que quan s'investiga és aconsegueix el coneixement.

Aquí teniu un exemple d'una escola que utilitza les tecnologies com a base d'aprenentatge.