dimecres, 5 d’octubre de 2016

La pissarra digital interactiva (PDI)

En l’actualitat les pissarres digitals interactives són una eina potenciadora de l’aprenentatge a l’aula. En els últims anys la utilització d’aquestes s’ha incrementat a les aules principalment per les possibilitats metodològiques d’ensenyament que donen al professor.

Amb l’ús de les PDI els professors poden projectar i interactuar amb recursos adequats, atractius i d’una amplia varietat. A més, amb les PDI hi ha possibilitat d’accedir a Internet, fet que les converteix en una eina excel·lent per aprendre, investigar i comunicar. Tots aquests avantatges han de ser ben aprofitats, per això, el més convenient és que els professors estiguin molt ben informats sobre l’ús de les PDI ja que encara hi ha molts que s’estanquen amb les noves tecnologies degut a la costum de dur a terme les classes mitjançant només material físic (llibres de text, fotocòpies...).
Un cop els professors saben aprofitar al màxim els recursos educatius que ofereixen les PDI, els alumnes som els més beneficiats. Això es deu al fet que les PDI faciliten als alumnes una major comprensió dels conceptes més complexos gràcies a les presentacions, més clares, més dinàmiques y més eficients. Per aquest motiu la utilització d’aquestes eines a classe suposen una motivació extra, a més de produir una participació més activa en la dinàmica de la classe.