dijous, 10 de novembre de 2016

La inovació educativa; Flipped classroom

Com ja sabem, avui en dia seguim amb el mateix (o molt semblant) model educatiu de la Ilustració, tant pel que fa a la metodologia, a la distribució de les aules, al contingut, entre altres. Així doncs, Quan parlem de la  Flipped classroom fem referència a un model de treball que consisteix en "la classe invertida". Amb això volem dir que aquest tipus de classes deixen per fer a casa les parts més teòriques de l'assignatura i aprofiten les hores a l'escola per fer coses més productives i interactives. 

Amb aquesta metodologia es vol aconseguir que l'estudiant col·labori activament en el seu propi aprenentatge i poder eliminar les classes tradicionals.I us preguntareu... I com ho podem aconseguir? Bé, per fer-ho s'han de seguir, sota el nostre punt de vista, tres punts: primer cal millorar l'ambient de treball en l'aula, és a dir, que tohom participi i opini; segno s'ha de convertir l'aula en un espai de treball actiu i per acabar es necessari fomentar la creatividad i el pensament crític. A més, amb tots els recursos que tenis a hores d'ara resulta más fácil poder realizar apuest tipos nou de donar classes. 
Per acabar, per posar un exemple podem referir-nos l'assignatura d'hablitats comunicatives on els alumnes ens preparem pel dia que ens toca la teoría i l'expliquem davant de tots els primers minuts i després dediquem la resta de temps a fer practiques relacionadas amb dita teoria. 

Voleu un video comparant les classes tradicionals i la metodologia de la Flipped Classroom? Aquí el teniu!